Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Prevent Pages From Deleting

Mô tả

Prevent Pages From Deleting is a simple plugin gives you the ability to Prevent selected pages from deleting by users.

Ảnh màn hình

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.
1. Upload prevent-posts-from-deleting to the /wp-content/plugins/ directory
1. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Where can I find the setting after activate the plugin

Go to Settings -> Prevent Deleting

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Prevent Pages From Deleting” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version.

1.1

  • Translation Support.

1.2

  • Fix bug – error when there is no selected.