Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Pretty Debug

Mô tả

Make var_dump’s and print_r’s more readable

Function output references with http://queryposts.com API when possible.

  • Use r instead of var_dump
  • Use rt for text mode.

For example:

r($GLOBALS['wp_query']->get_posts());
rt($GLOBALS['wp_query']->get_posts());

Notes :

All the work was done by digitalnature I just wrapped it into a WordPress plugin and changed the look for inline debugging.

Please report issues to: https://github.com/wycks/WP-Pretty-Debug

Ảnh màn hình

  • A screenshot with mouseover

Cài đặt

Use the Auto Installer.
Or Upload the zip and hit install.

Hỏi đáp

What is this?

var_dump – Dumps information about a variable.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Pretty Debug” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp