Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Pressenter

Mô tả

This plugin enable your wordpress to be used as a board where to expose your ideas

Donations

If you like this pplugin, please consider the possibility to offer us a coffee!== Screenshots ==

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png

Hỏi đáp

Where can I get help and request new features?

You can talk with us through our Contact form

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Pressenter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Pressenter” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Pressenter” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.0

This version introduce the plugin.

1.0.1

Fixing blocking bugs on capabilities management