Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Pressboard Stories

Mô tả

Automatically activate your Pressboard sponsored stories.

Ảnh màn hình

  • sponsor stories that matter

Cài đặt

  1. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  2. Under Settings -> Pressboard Stories, enter your Media ID.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  2. Under Settings -> Pressboard Stories, enter your Media ID.
Where do I find my Media ID?

Login to your Pressboard account at https://manage.pressboard.ca, click “Publications”, open your publication and click “Get Code”.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Pressboard Stories” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.07

  • Updated and tested against WordPress 4.9.4.

1.05

  • Allow script to load over a secure connection.

1.01

  • Updated and tested against WordPress 4.1.1

1.0

  • Initial version.