Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Press, News, Events

Mô tả

This plugin creates custom post types for Press Releases, Events and New Stories, three things a standard PR site needs.

Ảnh màn hình

  • Three new post types in your admin menu.
  • Special options box for each post type.
  • Global options for the plugin.

Cài đặt

  1. Upload the press-news-events directory to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

You may want to customize your theme for these three post types. For instance, you can create specific single and archive templates files.

Hỏi đáp

Why don’t you have any FAQ?

We’ve not had any questions frequently asked.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Press, News, Events” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • News archive sorts by external story publication date.
  • Press Release boilerplate is optional.
  • Misc. bug fixes.

1.0

  • Hello world.