Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Preserve MainWP Connection

Mô tả

Preserve MainWP‘s connection details from being overwritten by Delicious Brains’ WP Migrate DB Pro and severing the connection when pushing or pulling.

If you use MainWP to manage your WordPress sites and Migrate DB Pro to clone sites between environments, you’ll find that your site’s connections to MainWP are constantly being disconnected by the Push Pull operations of Migrate DB Pro. This simple plugin prevents the database fields used for MainWP’s connection details from being overwritten by Migrate DB Pro thus saving you from having to reconnect the site after every push or pull.

Cài đặt

  1. Upload preserve-mainwp.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Preserve MainWP Connection” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release