Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Premium Link Cloaker Lite

Mô tả

Cloak your affiliate link with Premium Link Cloaker (PLC) lite. The lite version comes with redirect cloaking type. If you need mask cloaking type, it’s available in the pro version.

PLC lite also comes with click stats and link category features that will help you manage your links.

Pro version is available!

Here are some features in pro version:

 • Mask Cloaking Type: hide your affiliate links and increase your affiliate commission.
 • Automatic Keyword Linking: turn keywords in your content into clickable affiliate link automatically.
 • Click Stats Graphic: view the accurate graph of your link stats.
 • Link Sharing Buttons: share your affiliate link to multiple social networks.
 • One-time low price payment.

Click here to get PRO version at low price!

Ảnh màn hình

 • PLC Lite dashboard

Cài đặt

Manual

 1. Download and extract the plugin.
 2. Upload ‘premium-link-cloaker-lite’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
 3. Activate the plugin through the WordPress plugin dashboard.

Automatic

 1. Go to your plugin admin page on WP admin dashboard.
 2. Click “Add New” and search the name of the plugin.
 3. Install and activate the plugin.

Hỏi đáp

None yet.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Premium Link Cloaker Lite” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Initial release