Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Predikan

Mô tả

Upload sermons to your church’s website as a podcast and include them on any of your pages as a mobile friendly table.

Cài đặt

The plugin can be installed through the WordPress plugin manager.

Adding the table

Put the text [predikan] (including square brackets) on any page and it will be replaced by the table upon publishing.

Hỏi đáp

How do I insert the table?

Put the text [predikan] (including square brackets) on any page and it will be replaced by the table upon publishing.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Predikan” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Predikan” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Predikan” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.6.1

  • Security related bug fixed.

1.6.0

  • Add ability to link to the sermon’s page from the table.
  • Move configuration page to Settings in the admin menu.

Earlier versions