Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Make your site load insanely fast with PreClick

Mô tả

A plugin that makes your site extremely fast by prefetching the next URL that a user plans to click

Cài đặt

  • Go to Plugins -> Add New
  • Search for ‘Preclick’ and install the plugin
  • Activate once installed

Once installed and activated, your site will begin to prefetch a URL when a user hovers over it before they actually click.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Make your site load insanely fast with PreClick” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp