Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Practical Publishing Actions

Mô tả

This plugin adds two buttons to the publishing actions meta-box:

  • A button to add a new post after saving/publishing.
  • A second button to return to the post list after saving/publishing.

It will add these buttons to every post type, including pages, and any custom post types.

Ảnh màn hình

  • Buttons shown when creating a new post.
  • Buttons shown when updating an existing post.

Cài đặt

  1. Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
Can I configure which post types show the actions?

Not yet. That is a feature that will be added in an upcoming update.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Practical Publishing Actions” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release.