Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

PPO Call To Actions

Mô tả

Tiện ích kêu gọi hành động phù hợp cho các website về giới thiệu hoặc sản phẩm, dịch vụ. Phát triển miễn phí bởi PPO Việt Nam.

Ảnh màn hình

  • Settings page
  • Call and Register buttons

Cài đặt

Install Plugin Using Search:

1. Go to Plugins -> Add New
2. Search for 'PPO Call To Actions'
3. Click to 'Install' in search results row
4. Click to 'OK' to accept plugin installation
5. Once installed, click Activate Plugin link

or, install Plugin in .ZIP Format

1. Download the plugin .zip file
2. Log in to yourdomain.com/wp-admin/plugins.php
3. Click to 'Add New' -> 'Upload'
4. Click to 'Install' button
5. Once uploaded, click Activate Plugin link

Đánh giá

30 Tháng Sáu, 2021
tôi đã sử dụng nhiều plugin dạng này. nhưng phần lớn trong số chúng gây ra lỗi CLS cao cho web. Plugin của bạn không những không gây ra lỗi mà có giao diện rất hợp lý cảm ơn bạn.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“PPO Call To Actions” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.3

  • Add class support for Google Tag Manager
  • Add vertical option
  • Add display screen option
  • Add Zalo, Messenger buttons
  • Change style

0.1.2

  • Setup CTA for posts, pages

0.1.1

  • Change style and language

0.1.0

  • First version