Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

PPM Testimonial

Mô tả

This plugin will add fade in out testimonials via shortcode in page or post.

Plugin Features

 • Shortcode System
 • WordPress Custom Post Enabled.
 • TinyMCE Button added for generating Shortcode.
 • Very Lightweight. Only 4KB.
  & many More

Live Preview: http://perfectpointmarketing.com/plugins/ppm-testimonial

Ảnh màn hình

 • PPM Testimonial in a post
 • PPM Testimonial Admin Panel Screenshot.

Cài đặt

 1. Install as a regular WordPress plugin
 2. The plugin supports custom post. After installing you can see a menu called Testimonial. There, you can add testimonials. After adding Testimonials you can use shourcode[ppm_testimonial]

Đánh giá

Đọc tất cả 8 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“PPM Testimonial” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Initial release

1.1

 • Able to add unlimited number of Testimonial in shortcode.