Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

PPM Accordion

Mô tả

PPM Accordion by http://perfectpointmarketing.com

This plugin will add an expand collapse accordion feature inside a post or page.

Plugin Features

 • Shortcode System
 • TinyMCE Button added for generating Shortcode.
 • Very Lightweight. Only 12KB.
 • Easy documentation
  & many More.

Live Preview: http://perfectpointmarketing.com/plugins/ppm-accordion

Ảnh màn hình

 • PPM accordion in a post.

Cài đặt

 1. Install as a regular WordPress plugin
 2. You have to use shortcode for generate accordion in post or page. Example shortcode is given below.
  [ppmaccordion][ppmtoggle title=”Title”]…[/ppmtoggle] [ppmtoggle title=”Title”]…[/ppmtoggle] [ppmtoggle title=”Title”]…[/ppmtoggle][/ppmaccordion]

Đánh giá

Đọc tất cả 13 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“PPM Accordion” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Initial release