Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Paypal Recurring Payment

Mô tả

Video:

Use this shortcodes:
[fmr_balance] show users balance ;
[fmr_paymentform] display form ;
[fmr_transactions] transaction log

Online documentation: https://docs.google.com/document/d/1YlnOm6Tu4VAru2hcb1E3wvIvUpc6Y6bmC0UYlkiLNws/edit#heading=h.nqn7tgeg8elg

Need more functionality? Check other 5 Best WordPress recurring billing plugins

Cài đặt

Upload plugin and just activate and use shortcode [fmr_paymentform] for insert payment form.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Paypal Recurring Payment” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp