Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Power Widgets Lite

Cài đặt

  1. Upload PowerWidgetsLite.zip to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through Plugins menu.

Đánh giá

7 Tháng Hai, 2017
An amazing plugin! Saved me so much time. keep rocking! Jo
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Power Widgets Lite” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.6

  • Spanish translation

1.1.5

  • small bug fix.

1.1.4

  • plugin can be translated for (excluding javascript notices).
  • Hebrew translation (excluding javascript notices).

1.1.3

  • New getting started page and quick start up guide
  • hebrew translation for submenu items

1.1.2

  • New getting started

1.1.1

  • Power Widgets Lite was launched.