Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Posts short link

Mô tả

A plugin for creating short links to site content. For sharing on social networks and convenience in typing links.
Plugin URL in GitHub https://github.com/m-jalali-25-36/wp-Post-short-link
Email the author of this plugin m.jalali.ba@gmail.com

Cài đặt

  1. Upload \’Posts-shortlink.zip\’ to the \’/wp-content/plugins/\’ directory
  2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress
  3. Adjust plugin settings.

Hỏi đáp

No questions yet.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Posts short link” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.0

  • Initial release