Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Posts RSS Feeds

Mô tả

This plugin helps to generate xml feeds of post/page/custom post type.

Ảnh màn hình

 • Back end custom post RSS feed settings.
 • Front end XML feed view.

Cài đặt

 1. Upload the folder “cb-posts-rss-feeds” to “/wp-content/plugins/”
 2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress back end.
 3. Going to WP-admin-> Posts RSS Feeds , We can select ‘post type’ and ‘number of items’ to show in RSS feed.
 4. To see RSS feed to url.

  http://your-site-url/media-rss/
  Note: ‘your-site-url’ is you website domain.

Hỏi đáp

 1. No technical skills needed.
Installation Instructions
 1. Upload the folder “cb-posts-rss-feeds” to “/wp-content/plugins/”
 2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress back end.
 3. Going to WP-admin-> Posts RSS Feeds , We can select ‘post type’ and ‘number of items’ to show in RSS feed.
 4. To see RSS feed to url.

  http://your-site-url/media-rss/
  Note: ‘your-site-url’ is you website domain.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Posts RSS Feeds” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

This is first version no known errors found