Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Posts Filter

Mô tả

Filter posts by taxonomy terms with Ajax and list them.

This plugin is simple. You can filter posts by taxonomy terms with Ajax just a install and display them anywhere you want with just a shortcode.

Usage

  • Shortcode: [ccc_posts_filter_list]
  • Shortcode: [ccc_posts_filter_list posts_per_page="" class="" style=""]
  • Shortcode: [ccc_posts_filter_list post_type=""]
  • Shortcode: [ccc_posts_filter_list term_parent_slug=""]
  • Shortcode: [ccc_posts_filter_list taxonomy_name=""]

Detailed usage is under preparation.

Discover More

This plugin is developed on GitHub

Cài đặt

  1. Upload posts-filter to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Use shortcodes to display the posts filter.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Posts Filter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

See the release notes on GitHub.