Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Posts Date Ranges

Mô tả

This WordPress Plugin will Add Options in admin posts lists page to pick up start-date and end-date ranges to filter posts in your wordpress admin. It will give you instant filter options without any type of configuration just install it and use it.

Added Filters to Filter Posts having Featured Image and Not Having Featured Image

Ảnh màn hình

  • Screenshot after installing the plugin. It will add filters for Start Date: and End Date: in Posts edit lists with date picker screenshot-1.jpg

Cài đặt

  1. Upload posts-date-ranges to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. No Settings needed to use this plugin. It will add filters for Start Date: and End Date: in Posts edit lists

Hỏi đáp

Will it work on pages?

It will work on pages and custom post types.

It follow some Date Format?

Please select date using datepicker provided in input.

It work on Start Date or End Date seperately?

Yes.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Having to find only order from a particular day/date, this works perfectly, allowing you to search for one date, such as 11/22/2007 … all orders will come up. Perfect. Thank you!
Đọc tất cả 5 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Posts Date Ranges” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.2

Fixed Jquery Conflicts in admin

2.0

Added Filters to Filter Posts having Featured Image and Not Having Featured Image

1.0

First Release