Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Posts Character Count Admin

Mô tả

This plugin adds a column with the character count for each post to the posts overview in the Manage Posts SubPanel.
Additionally it informs about the character count for each post in the Edit Posts SubPanel (near the Word Count). So you
are up to date with the word and the character count while writing or editing your posts (after saving).

Ảnh màn hình

 • Character Count column in the Manage Posts SubPanel
 • Character Count in the Edit Posts SubPanel

Cài đặt

 1. Unzip the ZIP plugin file
 2. Copy the posts-character-count-admin folder into your wp-content/plugins/ directory
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Posts Character Count Admin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.1

 • Bugfix release: german localization missing

2.0

 • Now supporting pages
 • Code refactoring

1.3

 • Now using jQuery in the Edit Posts Subpanel

1.2

 • New maintainer (thanks Crazy Girl)
 • Code refactoring

1.1

 • Name and URL update

1.0

 • Initial release