Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Posts Carousel

Mô tả

This plugin will allow you to show posts carousel below your website header or before footer with featured images, with advanced settings page you will be able to select to show the carousel in header, footer, or both and set sliding speed and other things,

  • The plugin may not be suitable if your theme doesn’t follow WordPress theme layout standard

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/lnksync-posts-carousel-free directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->Posts Carousel screen to configure the plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Posts Carousel” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp