Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Postless

Mô tả

Postless hides all links related to Posts functionality both in admin interface. This plugin is designed to be used for static websites or other type of projects that needs no Posts feature so the user interface is more clean.

Cài đặt

Upload the Postless plugin, activate it and you’re done, the Posts functionality will be hidden.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Postless” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp