Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Post Word Count

Mô tả

Counts the total number of words in all posts or the number of words in a single post.

Configuration

The default is to count the total number of words in all posts. If you would like the number of words displayed for a particular post or page, use the following inside “the loop”

<?php mdv_post_word_count(true); ?>

Cài đặt

  1. Upload post-word-count.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place <?php mdv_post_word_count(); ?> in your templates.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Post Word Count” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp