Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Post Waterfall

Mô tả

Post Waterfall displays social media posts in a masonry-style layout. Currently supports twitter, instagram coming soon.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Post Waterfall” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp