Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Post visit count

Mô tả

This plugin count total views of blog post and display before the content without adding any code.It will work by just activation of plugin.

Plugin Functionality:

  • Allow to view total views of blog post to all users
  • Do not need to edit any code
  • Gutenberg supported

Ảnh màn hình

Cài đặt

1) Upload Post visit count plugin to the /wp-content/plugins/ directory
2) Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Plugin Supports:

=> This plugin includes a functionality to show poct count views at frontend blog post without editing any code or file.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Post visit count” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp