Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Post Types Image Sizes

Mô tả

Specify the image size for each type of post. For example choose thumbnail and medium image sizes generate when publish post type.

Ảnh màn hình

  • Settings Page

Cài đặt

  1. Upload plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to Settings > Media and set options.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Post Types Image Sizes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

Fix some bug

1.1

Add new capability to change default image size if not detected post type!

1.0

  • Hello world