Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Post Type Select Field for Advanced Custom Fields

Mô tả

Post Type Select for Advanced Custom Fields provides a select field for choosing a WordPress Post Type.

Compatibility

This ACF field type is compatible with:
* ACF 5
* ACF 4

Cài đặt

  1. Copy the acf-posttype_select folder into your wp-content/plugins folder
  2. Activate the Post Type Select plugin via the plugins admin page
  3. Create a new field via ACF and select the Post Type Select type
  4. Please refer to the description for more info regarding the field type settings

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Copy the acf-posttype_select folder into your wp-content/plugins folder
  2. Activate the Post Type Select plugin via the plugins admin page
  3. Create a new field via ACF and select the Post Type Select type
  4. Please refer to the description for more info regarding the field type settings

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Post Type Select Field for Advanced Custom Fields” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.0

Filter for public arg of post_type_options

1.0.0

  • Initial Release.