post-to-twitter-duco

Mô tả

This plugin has been closed as of 16 Tháng Ba, 2024 and is not available for download. This closure is permanent.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
This plugin is extremely useful, but I rate it a 4 instead of a 5 because,in the tweets, it doesn't ALWAYS use my short URL from Bitly. It usually does. It's a great plugin, regardless.
3 Tháng Chín, 2016
Plugin could not be activated because it triggered a fatal error.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Post To Twitter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp