Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Post to Menu

Mô tả

Add pages, posts, or any other custom post types to any of your registered WordPress menus directly from the post editor page. Check the checkbox for the menu to add a the post / page / custom post type to, update the post / page / custom post type and it will then be added to the top level of all the checked menus.

You can control which post types display the ‘Add to Menu’ meta box by going to the ‘Settings > Post to Menu’ page.

If the post type has hierarchal structure (such as parent Pages), this will try to place the new menu item underneath a menu item that links to an ancestor post (if menu item exists).

Cài đặt

  1. Upload the post-to-menu directory to your /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ page in the WordPress Admin area.
  3. Configure which post types display the box at ‘Settings > Post To Menu’

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Post to Menu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.0

  • Initial version of the plugin

1.0

  • Release version of the plugin