Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Post to Mailchimp

Mô tả

Use post content for mailchimp campaigns.

Arbitrary section

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Upload post-to-mailchimp.zip to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Extract the Plugin to a post-to-mailchimp Folder
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  4. Goto settings and setup your mailchimp credentials
  5. You now have a meta box on every post edit page to schedule newletters with the content of the post

Hỏi đáp

How can I customize the visualization of my newsletter?

You can copy one or both templates out of the wp-content/plugins/post-to-mailchimp/templates directory into your theme folder in a directory called plugin-parts and customize the templates there.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Post to Mailchimp” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Readme update

1.0

  • First release