Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Post-title-validation

Mô tả

The Post-title-validation Plugin helps to create validation on title field of post, page, custom content type. If user will not enter title field then it will alert user that “Please insert title”.

Requirements

  • WordPress 3.5.1 or greater
  • PHP 5.2.6 or greater (5.3 recommended)
  • MySQL 4.1.2 or greater (5.x recommended)

Cài đặt

This plugin uses the standard installation procedure: install the plugin’s folder inside of ‘wp-content/plugins’ (make sure the folder is named Post-title-validation).

Hỏi đáp

Does it work for custom content type?
Yes it works.

Installation Instructions

This plugin uses the standard installation procedure: install the plugin’s folder inside of ‘wp-content/plugins’ (make sure the folder is named Post-title-validation).

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Post-title-validation” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Jquery trim() function is added in post-title-validation.js file.