Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Post Thumbnails in Feed

Mô tả

The plugin gives the option to select the size of the post thumbnail in the feed as:

  • Thumbnail
  • Medium
  • Large
  • Full

To change the size of those images, you can do it in Settings -> Media ( http://example.com/wp-admin/options-media.php )

Ảnh màn hình

  • Screenshot of the admin page
  • Screenshot of the feed after activate and configurate the plugin

Cài đặt

  1. Upload post-thumbnails-in-feed directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress
  3. Configure the plugin through the admin page under Settings -> Post Thumbnails in Feed

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Post Thumbnails in Feed” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial release