post-thumbnail-editor

Mô tả

This plugin has been closed as of 19 Tháng Một, 2024 and is not available for download. Lý do: Lỗi bảo mật.

Đánh giá

30 Tháng Năm, 2019
Очень просто и быстро изменяются миниатюры для сайта. Не смотря на то, что плагин написан очень давно, работает на wordpress 5.2
30 Tháng Một, 2018
Just tried it on 4.9.2 and it doesn’t work at all. Click the edit button, and you get a page-not-found error. Don’t bother unless the author updates it to recent WP versions.
16 Tháng Bảy, 2017
This does not even work. It was a complete waste of time. You should ditch it and quit wasting people’s time.
Đọc tất cả 63 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Post Thumbnail Editor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Post Thumbnail Editor” đã được dịch qua 6 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Post Thumbnail Editor” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.