Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Post Thumbnail Column

Mô tả

This light-weight plugin adds a new column to the Posts page of WordPress that shows the featured image of a post. It is useful to see the post thumbnail without going to the editing screen.

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png

Cài đặt

  1. Install the plugin in the regular way
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

No question yet.

No answer yet.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Post Thumbnail Column” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release.