Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Post slider widget for Elementor

Mô tả

Post Slider Widget for Elementor helps you to display your wordpress post as a slider. This plugin helps you to create beautiful Post slider with Post title, Post Excerpt, Post Thumbnail and Read More Button.

FEATURES

*Filter Posts with **Categories
*Post Limit
*Related Posts Feature
*Fully responsive and mobile friendly
*Slider AutoPlay
*Responsive Slides Per View

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Post slider widget for Elementor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp