Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Post revisions columns

Mô tả

This plugin will add custom columns in post listing which includes all the information related to post revision of post.

It will add revision information like date of last revision, number of revisions and author of last revisions.

Features

  • All revision data in post listing
  • Works for all custom post types.
  • Easy to install and setup
  • Very simplified and clean UI.
  • Easily customizable
  • Strong support.
  • Very lighweight code.
  • Translation ready code.

Ảnh màn hình

  • Post revisions columns in post listing.

Cài đặt

Install Post revisions columns from the ‘Plugins’ section in your dashboard (Plugins > Add New > Search for Post revisions columns ).

Place the downloaded plugin directory into your wordpress plugin directory.

Activate it through the ‘Plugins’ section.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Post revisions columns” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp