Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

POST PER CATEGORY WIDGET

Mô tả

A widget that display a post from each category with attached thumbnail.

Widget Options

  • Easly customizable Stylesheet.
  • Can be fit with responsive designs.

Ảnh màn hình

  • post per category widget in sidebar

Cài đặt

You can use the built-in installer, or you can install the plugin manually.

  • 1. Go to the menu ‘Plugins’ -> ‘Install’ and search for ‘POST PER CATEGORY WIDGET.
  • 2. Click ‘install’.
  • 3. After installation go to widget section and place POST PER CATEGORY WIDGET in your sidebar.

Hỏi đáp

A question that someone might have

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“POST PER CATEGORY WIDGET” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Update stylesheet with responsive designs.
  • Tested with latest wordpress version

1.0

  • Released