Post Pay Counter – WP-Slimstat visits

Mô tả

This little addon allows integration of WP-Slimstat visits data with Post Pay Counter. This way, you will be able to use Post Pay Counter to pay your writers per visit using the tracking functions of WP-Slimstat.

Requires both Post Pay Counter and WP-Slimstat (both free).

Cài đặt

See this page, section WP-Slimstat.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Post Pay Counter – WP-Slimstat visits” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1 (2017/01/22)

1.0 (2016/06/06)

Initial release