Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Post Paging

Mô tả

Show next and previous post links at posts

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png
  • screenshot-2.png

Cài đặt

  1. Extract the plugin folder from the downloaded ZIP file.
  2. Upload paging folder to your /wp-content/plugins/ directory.
  3. Activate the plugin from the “Plugins” page in your Dashboard.

Hỏi đáp

None

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Post Paging” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

None