Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Post Magic Slider

Mô tả

Post Magic Slider is a simple plugin gives you the ability to simply make flexslider in your post.

Ảnh màn hình

  • This screen shot description the plugin settings.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.
1. Upload post-magic-slider to the /wp-content/plugins/ directory
1. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Where can I find the setting after activate the plugin

Go to Settings -> Post Magic Slider

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Post Magic Slider” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version.

1.1

  • fix style bug.

1.3

  • hide header warning.