Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Post List

Mô tả

This plugin can be used to fetch a list of all posts from specific category using shortcode [postslist].
Here is an example of this:
[postlist cat=”cat1,cat2″ tags=”tag1,tag2,tag3″ requesttype=”1″]

How to Use

[postlist cat="cat1,cat2" tags="tag1,tag2,tag3" requesttype="1"]
where
cat : category slug not category name
tages : tag slug not tag name
requesttype : 1 (all of the tags should be present)
0 (any of the tag should be present)
number : the number of posts you want show (use -1 to show all posts)

Cài đặt

  1. Upload the entire postslist folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Add the shortcode [postslist] to the post/page of your choice.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Post List” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp