Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Templates For PluginOps Landing Page Builder

Mô tả

PluginOps Landing Page Builder Templates

Cài đặt

Installation

  1. Install using the WordPress built in plugin installer or via ftp.
  2. Activate the Plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Templates For PluginOps Landing Page Builder” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

  • Adding New Templates/Designs With Each New Update.