Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Post Like Dislike

Mô tả

By this plugin you can get like dislike of your post. From the plugin admin pannel you can choose where you want to put the thumb left or right and top or bottom . Here is two kind of voting system — Anonymous Vote and Registered Vote. 1) Anonymous Vote – Any one can vote here. It is not necessary to register for vote. It is depend on session, if session destroy you can vote again 2) Registered Vote – Only Registered member can vote

Arbitrary section 1

Ảnh màn hình

  • Frontend sidebar column
  • admin widget column

Cài đặt

  1. Upload plugin to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to control pannel and choose your settings

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Post Like Dislike” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp