Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Post in page for Elementor

Mô tả

Show a simple post in an Elementor page

How to use it

  • add “Show post” widget in your page
  • select post in drop-down

Cài đặt

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Post in page for Elementor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0
* Initial release.