Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Post ID Optimizer

Mô tả

This Plugin Use Missing Post id For New Posts
Attention : After Update WordPress Please Deactive/Active Plugin

Cài đặt

  1. Upload plugin From wordpress admin and Active it.

Hỏi đáp

Community

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Post ID Optimizer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp