Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Posts GeoTag

Mô tả

Post Geo Tag allows a series of co-ordinates and place names to be attached to blog posts.

This data can then be exposed as a KML layer people can access via a URL from your blog, or the blog owner can set up a page on the site and display the geo tags on a google map.

Ảnh màn hình

  • Tagging a post
  • An example map
  • KML Feed

Cài đặt

  1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

No Questions have been asked yet.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Posts GeoTag” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

No changes yet

0.1

First version released. Still a development version. I expect it to work, but problems may occur for some.