Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Post Backgrounds

Mô tả

This plugin allows posts and pages to have individual custom backgrounds. A full-body background that shows up on the post page itself can be specified. As well as background that just covers the content area and shows up on all places the post is visible.

Cài đặt

  1. Download the post-backgrounds.zip
  2. Navigate to the plugins page in your administrator panel.
  3. Click the Plugin Browser/Install link.
  4. Under “Install a plugin in .zip format” choose the post-backgrounds.zip file
  5. Click Install Now.
  6. After it has installed, activate the plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Post Backgrounds” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp