Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Post Archive

Mô tả

If the permalink is “/archives/%post_id%” or “/post/%postname%” or “/news/%post_id%” …. , Create archive page “/archives/” or “/post/” or “/news/”.

Cài đặt

  1. Download the post-archive.zip file to your computer.
  2. Unzip the file.
  3. Upload the post-archive.zip' directory to your/wp-content/plugins/’ directory.
  4. Activate the plugin through the `Plugins’ menu in WordPress.

That’s it. You can access the permalinks setting by going to Settings -> Permalinks.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Post Archive” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.3.1

  • First release on wordpress.org