Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Post Admin Word Count

Mô tả

Post Word Count adds a sortable column to the admin’s post manager, displaying the word count for each post.

I often create new drafts in WordPress every time I get an idea to blog. The problem was I had no easy way to see which drafts I had already started working on. This plugin allows me to sort all of my posts, including my drafts, by the posts word count.

Ảnh màn hình

  • Word count on post list

Cài đặt

  1. Upload the ‘post-word-count’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPresss

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
this plugin save one post meta for each post. totally unnecessary.
Đọc tất cả 6 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Post Admin Word Count” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

  • Process post meta before display
  • Upload screenshot

1.1

  • Fixed sorting

1.0

  • First version