Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Portfolio Cat Filter Gtb Block

Mô tả

A simple and nice Gutenberg Block plugin to display portfolio category and filtering. It created by carbon fields and isotope.

It has 2 column layout,3 column layout and 4 column layout.

Cài đặt

Installation is fairly straight forward. Install it from the WordPress plugin repository.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Portfolio Cat Filter Gtb Block” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial Release