Portfolio Cat Filter Gtb Block

Mô tả

A simple and nice Gutenberg Block plugin to display portfolio category and filtering. It created by carbon fields and isotope.

It has 2 column layout,3 column layout and 4 column layout.

Cài đặt

Installation is fairly straight forward. Install it from the WordPress plugin repository.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Portfolio Cat Filter Gtb Block” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial Release